Fole Friskole bygger på Grundtvig / Kolds tanker, og vi bygger på tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem. Skolen opøver til aktiv medleven og fællesskab i et demokratisk samfund.

Vi tilbyder undervisning for 0. klasse til 7. klasse.

Fra skoleåret 2016 / 2017 tilbydes også 8. klasse med et nyt spændende undervisningstilbud:

Undervisning for 7. og 8. klasse med 2 store fokuspunkter:
Filosofi og Science
Internationalt fokus
 • Vi har niveautilpasset undervisning gennem hele skoleforløbet – vi møder eleven der, hvor eleven er.
 • Vi har idræt hver dag, for fysisk aktive børn lærer bedre
 • Vi har musik 3 gange om ugen – dette understøtter elevernes kreative og sociale udvikling
 • Vi underviser i engelsk fra 1. klasse og tysk og naturfag fra 4. klasse
 • Vi har trådløst internet på hele skolen og i hallen
 • Vi har tablets til eleverne i Bøg, og alle elever i Eg, Birk og Ask har bærbare computere
 • Valgfag for alle elever på tværs af niveauer
 • Vi tager på lejrskole hvert år
 • Kontaktfamile tilbydes til alle nye familier
 • Store / lille ven sidder sammen til morgensamling, og store-ven tager hånd om lille-ven i hverdagen, på lejr og ture
 • Fole Friskole har SFO og vores egen skolebus

På Fole Friskole sætter vi fagligheden højt. Vi har dygtige lærere, der sikrer at eleverne modtager moderne, tidssvarende undervisning i folkeskolens boglige fag.

Men vi mener også, det er vigtigt at have fokus på elevernes kreative og sociale evner – ligesom vi mener, eleverne skal være fysisk aktive, hvis de skal modtage den fulde værdi af undervisningen. Derfor modtager eleverne hver dag undervisning i musik og idræt, og der er stort fokus på fag, der styrker elevernes evne til at samarbejde.

Vi er en lille skole i et mindre samfund. Og det mærkes i skolens dagligdag, hvor vi lærer at omgås hinanden med respekt, venlighed, og hvor vi lærer at rumme forskellighed.

Fole Friskole – et godt sted at være

Kontaktinfo

Fole Friskole
og Naturbørnehave

Folevej 29, Fole

6510 Gram

Tlf: 74 82 29 32

Mobil: 51549394 / 23968922

lene@folefriskole.dk

www.folefriskole.dk

Send en besked til Fole Friskole