Skolens formål og værdier

At samle børn, forældre og lærere i et aktivt fællesskab.

Sammen varetager vi dannelsen af børnene og skaber rammer for en undervisning, der søger og udvikler børnenes kreativitet, evne til at tænke selvstændigt og opleve i helheder.

Odder lille Friskole bygger på demokrati. Ved det forstår vi medbestemmelse, gensidig ansvarlighed, tryghed og hensyntagen i alle forhold. Skolen er åben for alle og er ikke tilknyttet nogen bestemt politisk eller religiøs retning. Det er en friskole, hvor enhver har frihed til at tro, mene og ytre sig efter sin overbevisning, selvfølgelig i respekt for såvel den enkelte som for fællesskabet. Skolen er en helhedsskole, som skaber sammenhæng i elevernes hverdag. Lyst til læring er for os et centralt begreb.

Forsiden af OLF fra Randlevvej

Indmeldelse på OLF

 

Hvis I er interesserede i, at jeres barn skal på Odder lille Friskole, er I meget velkomne til at kontakte skolen.I første omgang arrangeres et besøg på skolen, hvor I ser skolen og har en samtale med skolelederen. Her taler man både om jeres forventninger til skolen og om skolens forventninger til elever og forældre. Hvis begge parter er enige, afholdes et møde med den pågældende klasselærer. Hvis I som forældre beslutter at jeres barn skal gå her, kan jeres barn blive indmeldt.

Kontaktinfo

Odder lille Friskole

Randlevvej 4

8300 Odder

Tlf: +45 8654 3866

olf@odderlillefriskole.dk

www.verdensbedsteskole.dk

Send en besked til Odder Lille Friskole