Skt Knuds Skole, Ryesgade 24, 8000 Aarhus C

 

Et udviklende fællesskab – med trivsel og høj faglighed

Skt. Knuds Skole skaber trygge rammer og et stærkt fællesskab, hvor dit barn kan udvikle sig bedst muligt – både personligt, socialt og fagligt. Her kan hvert enkelt barn VÆRE sig selv, uden frygt for at føle sig udenfor, uden frygt for mobning eller pegen fingre.

Det frugtbare fællesskab som afsæt for dit barns udvikling
Og præcis dette – at kunne være sig selv, som man ér – er grundlaget for det gode fællesskab, som er et af vores særkender. Når man får plads til at være sig selv, uden at skulle forstille sig over for andre, ja så udvikler man også en respekt over for andres personlige egenart.

Helt naturligt udvikles der – i klassen, mellem klasserne, i skolen som helhed – fællesskabsfølelse, trivsel og tolerance. Der udvikles et læringsmiljø, som man selv kan vokse i og udvikle sig ud fra – både personligt, socialt og fagligt. Hør hvad børnene siger: Præsentationsvideo

Red Barnet og Call me har kåret Skt. Knuds Skole til at være landets bedste inspirationsskole indenfor antimobning og trivsel. Læs mere i Aarhus Stiftstidende

Erfaringen viser, at tryghed, trivsel og fællesskab rent faktisk også skaber rigtigt gode FAGLIGE resultater for den enkelte elev. Med afsæt i trivslen og fællesskabet oparbejdes gode arbejdsvaner og evnen til fordybelse. Hos os er det absolut ikke forbudt at være ambitiøs! Vi er meget ambitiøse på vores elevers vegne. Fagligt, personligt og socialt!

Læs mere: Undervisning generelt

International mangfoldighed og dannelse

Skt. Knuds Skole er, som navnet antyder, baseret på kristent-katolske værdier. Det er værdier, der helt naturligt er med til at præge vores menneskesyn og vores omgang med hinanden. Vi er en flerkulturel kristen skole, og vores elever kommer fra mange forskellige baggrunde, kulturer og lande.

Denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed er med til at forstærke fællesskabet og give gode sociale færdigheder, der bliver helt afgørende for børn, der kommer til at vokse op i en stadig mere global verden. Mangfoldigheden er hos os hverdag. Vi er forskellige – men vi er ens i vores fælles bestræbelser på at skabe et optimalt og trygt læringsmiljø for hver enkelt elev. Dannelse og uddannelse går hånd i hånd.

Musikundervisning på Skt Knuds Skole

Skole-hjem samarbejde

Det gode skole-hjem-samarbejde har stor fokus på Skt. Knuds Skole. Trivslen og det gode fællesskab skabes ikke kun på skolen, men også i et samarbejde med hjemmet.

Det er vigtigt, at vi har fælles forståelse og retningslinjer for, hvad “det gode fællesskab” betyder – ikke kun for trivslen på skolen men også for at skabe gode faglige resultater for hver enkelt elev.

Et godt samarbejde bygger blandt andet på god kommunikation. Forældre er ALTID velkommen til at henvende sig på skolen, og derudover har vi en række løbende evalueringer, møder, samtaler, forældreråd m.m., der skal sikre den gode kommunikation og forståelse af elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Læs mere: Skole-hjem-samarbejdet

Kontaktinfo

Skt Knuds Skole

Ryesgade 24

8000 Aarhus C

tlf: +45 86137511

www.sktknudsskole.dk

info@sktknudsskole.dk

Send en besked til Skt Knuds Skole